W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie gminy Wołomin na 2016 rok.

Data uchwały:
2015-12-30

Numer uchwały:
XV-168/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia