W sprawie:
zmiany uchwały Nr XV-168/2015 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołomina do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budzecie Gminy Wołomin na 2016 rok

Data uchwały:
2016-01-11

Numer uchwały:
XVI-4/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia