W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2016-2024

Data uchwały:
2016-03-16

Numer uchwały:
XX-44/2016

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia