W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wołomina

Data uchwały:
2016-03-16

Numer uchwały:
XX-50/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia