W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2016-2024

Data uchwały:
2016-05-19

Numer uchwały:
XXII-62/2016

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia