W sprawie:
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia programu "Wołomińska Karta Seniora"

Data uchwały:
2016-06-30

Numer uchwały:
XXIII-88/2016

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia