W sprawie:
ustanowienia roku 2017, Rokiem Przyjaźni Polsko - Francuskiej

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-2/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia