W sprawie:
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2025

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-3/2017

Podjęta przez:
Radę Miejskiej w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia