W sprawie:
przyjęcia do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbestu z terenu Gminy Wołomin na lata 2016 - 2032

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-5/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia