W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-11/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego