W sprawie:
kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-14/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnoia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego