W sprawie:
zamiany nieruchomości

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXXII-17/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia