W sprawie:
przyjecia Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą 2030

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXXIII-18/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia