W sprawie:
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Kobyłka

Data uchwały:
2017-03-02

Numer uchwały:
XXXIV-27/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia