W sprawie:
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-39/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego