W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-42/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia