W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2017

Data uchwały:
2017-04-12

Numer uchwały:
XXXVI-51/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia