W sprawie:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026

Data uchwały:
2017-04-12

Numer uchwały:
XXXVI-52/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia