W sprawie:
przejęcia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego

Data uchwały:
2017-05-08

Numer uchwały:
XXXVII-53/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia