W sprawie:
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-61/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia