W sprawie:
przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-62/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia