W sprawie:
przyjęcia programu wspierania rodziny

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-63/2017

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia