W sprawie:
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-68/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia