W sprawie:
przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie w ośmioletnią szkołę podstawową

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-77/2017

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2017 r.