W sprawie:
przekształcenia Zespołu Szkół w Ossowie w ośmioletnią szkołę podstawową

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-79/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia