W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XXXIX-95/2017

Podjęta przez:
radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia