W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołomin za 2016 rok

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XL-97/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia