XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się

dnia 12 czerwca 2017 roku  i dnia 29 czerwca 2017 roku

 

Porządek obrad :


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2017 rok;

- w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2026;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI-123/2016 z dnia 22.09.2016r. w sprawie nabycia nieruchomości;

- w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

- w sprawie nabycia nieruchomości;

4. Zamknięcie obradPrzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty