W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XL-104/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia