W sprawie:
wyrażenia zgody na zawieranie Umów Partnerskich pomiedzy Gminą Wołomin, a innymi Gminami działającymi w ramach ZIT WOF

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XL-110/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia