W sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Data uchwały:
2017-09-07

Numer uchwały:
XLI-116/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku