W sprawie:
likwidacji jednostki budżetowej - Miejski Zakład Dróg i Zieleni

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-132/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia