W sprawie:
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-135/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego