W sprawie:
przyjęcia Programu szczepeń ochronnych przeciwko meningokokom typu C młodzieży w wieku 12 lat na lata 2018-2020

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-136/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia