W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu, przy ul. Kolejowej 17

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-143/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia