W sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Osrodka profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-144/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia