W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-148/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia