W sprawie:
ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania uzupełniajacych wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-157/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia