W sprawie:
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLIII-159/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia