W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XLIII-131/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dmnia 26.10.2017r.

Data uchwały:
2017-10-31

Numer uchwały:
XLIV-162/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia