W sprawie:
przyjecia Wołomińskiej Strategii Polityki Senioralnej na lata 2017-2025 "Wołomin - miejsce przyjazne seniorom"

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XLV-171/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia