W sprawie:
zmiany regulaminu parkingu

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XLV-172/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego