W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XLV-173/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia