W sprawie:
przejęcia zadania publicznego od Miasta Zielonka z zakresu kultury fizycznej

Data uchwały:
2017-11-30

Numer uchwały:
XLV-178/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia