W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2018-2029

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-185/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018 roku