W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne - cmentarz we wsi Nowe Grabie

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-192/2017

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego