W sprawie:
wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data uchwały:
2017-12-14

Numer uchwały:
XLVI-197/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia