Urząd Miejski w Wołominie informuje, że w ramach kontroli wewnętrznej wykonana została przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną , Dział Labolatoryjny 00-875 Warszawa ul. Żelazna, 79, oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin Labolatorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków ocena jakiości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wołominie.