Procedura: Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Szczegóły sprawy

Symbol
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
 
Wydział
Wydział Gospodarki Komunalnej
 
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i osoby prawne
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 
Miejsce składania pism
Stanowiska Podawcze Urzędu Miejskiego w Wołominie, Centrum Obsługi Mieszkańców, parter, stanowiska 2,3
 
Termin i sposób załatwienia
do 30 dni od dnia złożenia wniosku
 
Opłaty
 
 
Podstawa prawna
 
 
Tryb odwoławczy