Numer sprawy:
WU.6733.12.2018

Data założenia:
2018-01-18

Temat:
Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia O63PE L=42,0m, Mpa ? 0,5 MPa na terenie dz. ew. Nr 155 obr. 18 Wołomin, gm. Wołomin.


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: